webside 1

EPG-BEREKENINGEN
Sinds 1995 worden in het Bouwbesluit eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid van gebouwen. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een onbenoemd getal dat Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) wordt genoemd.
In de coëfficiënt zijn alle factoren verdisconteerd die invloed hebben op de energiezuinigheid van een gebouw en is afhankelijk van het verwarmingssysteem, de verlichting, de dikte van de isolatie, het warmtapwatersysteem, het ventilatiesysteem, koeling, de luchtdichtheid (infiltratie), de oriëntatie, aanwezigheid zonne-energiesysteem, type beglazing, gebruiksoppervlakte van het gebouw en de oppervlakte van de schil.
Het Bouwbesluit stelt in afdeling 5.1, per type gebouw een minimumeis aan de energieprestatie. Deze prestatie wordt door de overheid steeds scherper gesteld. Doelstelling is een EPC van 0,0 in 2020. Op basis van een EP-berekening kunnen we u ook adviseren over te nemen maatregelen om uw energieverbruik te verlagen alsmede de terugverdientijd van uw “investeringen”.

Met ingang van 1 juli 2012 is berekening van de energieprestatie (EPG) vastgelegd in NEN 7120 em NVN 7125. NEN 7120 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Het toepassingsgebied van NEN 7120 strekt zich uit over woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand. NVN 7125 geeft de bepalingsmethode voor maatregelen op gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld bij stadsverwarming het geval is.
NEN 8088 is toegevoegd m.b.t. ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen.

Noot 1: zie in dit kader ook hoofdstuk Energielabel en Maatwerkadvies.

VENTILATIE-BALANS-BEREKENINGEN
Een te hoge (relatieve) luchtvochtigheid kan ontstaan door bijvoorbeeld optrekkend vocht, bodemvocht, lekkages, bouwvocht en door de aanwezigheid en activiteiten van de mens en of dier, (één mens produceert tussen de 1,75 en 3,5 liter aan vocht per 24 uur).  Mensen met ziekten zoals cara of reuma hebben last van een te vochtige omgeving.
De luchtkwaliteit wordt mede bepaald door de aanwezigheid van biologische vervuiling (schimmels, huisstofmijt, allergenen van huisdieren, enz) en de hoogte van de relatieve vochtigheid, welke in hoofdzaak bepaald wordt door de aanwezigheid en de activiteiten van de mens.  De ideale relatieve vochtigheid voor de mens ligt tussen de 40% – 60%.
Door de aanwezigheid van te veel vocht kan schade ontstaan, zoals houtrot, roestvorming, schimmelplekken, vocht in constructies en schade aan bijvoorbeeld (muziek)instrumenten / interieur.

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd en luchtdichter gemaakt (minder infiltratie), waardoor er steeds minder natuurlijke ventilatie plaats vindt. De luchtdichtheid van een gebouw wordt uitgedrukt in een infiltratie-waarde. NEN 8088 geeft de berekeningsmethode voor het vaststellen van luchtstromen door ventilatie en infiltratie.
Gebouwen vereisen daarom een ventilatiesysteem waarbij de binnenlucht in voldoende mate wordt ververst. In afdeling 3.6 van Het Bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot de luchtverversing

DAGLICHTBEREKENINGEN
De meeste mensen brengen bijna negentig procent van de dag door in ruimtes met kunstmatige verlichting. Te weinig (dag)licht beïnvloedt ons gevoel van welbevinden en kan leiden tot gezondheidsklachten. In afdeling 3.11 van Het Bouwbesluit worden eisen gesteld m.b.t. het daglicht.

BOUWBESLUITCHECK
Elk bouwplan dat wordt ingediend bij de gemeente, moet voldoen aan de 4 pijlers van het Bouwbesluit. De 4 pijlers zijn: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Dankzij onze verschillende specialismen kennen we het Bouwbesluit goed tot redelijk. Met onze kennis toetsen we regelmatig bouwplannen van derden voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Op het gebied van brandveiligheid wordt veelal samengewerkt met Vigiles Terneuzen. Matthijs@vigiles.nl

Portfolio uitgevoerde opdrachten (niet uitputtend).
|  Algemeen: veel woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, voor diverse opdrachtgever.
|  Kantoorgebouw Electrawinds te Terneuzen, in opdracht van Vigiles Terneuzen.
|  Kantoorgebouw te Lelystad, in opdracht van architect.
|  2 recreatiewoningen te Haren, in opdracht van bouwkundig adviesbureau.
|  Woningen te Almere, Fochterloo, Rotterdam, Naarden, Doornspijk, Hattem, Dedemsvaart en meer.
|  Woongebouw te Leidsche Rijn, in opdracht van een architect.
|  Recreatiewoning te Ameland, in opdracht van een architect.
|  Nieuwbouw strandpaviljoen West aan Zee Terschelling, in opdracht van een bouwbedrijf.
|  Kantoorgebouw te Plilipinne, in opdracht van Vigiles Terneuzen.
|  Herberekening woning te Aalden, in opdracht van ingenieursbureau.
|  Woning en winkel te Dalfsen, in opdracht van een bouwbedrijf.

Bouwbesluitberekeningen