Het Bouwbesluit 2012 stelt diverse eisen m.b.t. brandveiligheid. Het is over het algemeen een complexe materie. Veel eisen m.b.t. compartimentering, sub-brandcompartimentering, vluchten en vluchtwegen, rookgetallen e.d.  Met betrekking tot deze eisen worden bouwplannen in de ontwerpfase als ook in de besteksfase door ons getoetst op het gebied van brandveiligheid.

Op het gebied van brandveiligheid wordt in geval van complexe vraagstukken samengewerkt met Vigiles Terneuzen.

We hebben brandveiligheid in 3 specifieke deelgebieden opgesplitst, welke op de volgende subpagina ’s worden toegelicht.  Op de vierde subpagina hebben we de specifieke diensten aangegeven welke we in samenwerking met Vigiles Terneuzen leveren.
|  Brandveiligheidsconcept “Beheersbaarheid van Brand”.
|  Sterkte bij brand, bezwijken van constructies en bezwijken van vluchtroutes.
|  Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO)
|  In samenwerking met Vigiles Terneuzen te leveren diensten.

Portfolio algemeen uitgevoerde opdrachten m.b.t. brandveiligheid (niet uitputtend).
|  Verbouw logiesgebouw te Zwolle, in opdracht van architect.
|  B&B-accommodatie te Erm, in opdracht van architect.
|  Appartementen Vechtstraat te Zwolle, in opdracht van architect.
|  Logiesgebouw te Giethoorn, in opdracht van bouwbedrijf.
|  Inbouw Hunzeweg te Nieuw-Annerveen, in opdracht van architect.
|  Aanvragen gebruiksvergunningen m.b.t. brandveiligheid.
|  Aanvraag in het kader van het Gebruiksbesluit, dancing Takens te Balkbrug m.b.t. brandveiligheid.
|  Stralingsberekeningen open palletopslag Kloek Pallets te Kampen.

Foto ’s ter illustratie.
Appartementengebouw Zwolle Logiegebouw Giethoorn images121Z8GYF
Logiesbebouw te Zwolle en logiesgebouw te Giethoorn. Brand Kloek Pallets Kampen.

 

 

Brandveiligheid