webside 1

STERKTE BIJ BRAND, BEZWIJKEN VAN CONSTRUCTIES
In afdeling 2.2. van het bouwbesluit worden eisen gesteld m.b.t. het bezwijken van de hoofddraagconstructie.
De tijdsduur mag met 30 minuten bekort, indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2.

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
|  Diverse bedrijfsgebouwen.
|  Bedrijfshal Classic Cars te Nieuwleusen, in opdracht van bouwbedrijf.

STERKTE BIJ BRAND, BEZWIJKEN VAN VLUCHTROUTES
De berekening m.b.t. bezwijken van vluchtroutes betreft veelal houten constructies en of houten bouwdelen zoals trappen e.d. waarover of waaronder gevlucht moet worden.
De berekening van de inbrandtijd wordt uitgevoerd op basis van NEN 6073.
De constructies en of bouwdelen moet dan zodanig over gedimensioneerd worden dat gedurende de vereiste tijd veilig kan worden gevlucht.

*Noot: Onder brandwerendheid wordt verstaan de maximale tijd gedurende welke een bouwdeel zijn functie(s) vervult bij blootstelling aan brand.

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
| Bed & Breakfast accommodatie, in opdracht van architect.
| Houten trappen logiesgebouw, in opdracht van bouwbedrijf.

Sterkte bij brand, bezwijken van constructies & bezwijken van vuchtroutes