Onderstaand een overzicht van door bouwkundig adviesbureau Jaap Bakker te leveren diensten.
De diensten worden op de volgende pagina ’s toegelicht.

Diensten bouwkundig adviesbureau Jaap Bakker:
|  Bouwbesluitberekeningen (EPG, daglicht & ventilatie) en bouwbesluitcheck.
|  Akoestische berekeningen.
|  Arbitrale & Mediation.
|  Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB).
|  (STABU)bestekken & technische omschrijvingen.
|  Bijzondere opdrachten.
|  Bouwkundige opnames en keuringen.
|  Bouwfysische berekeningen & advisering.
|  Bouwkundig tekenwerk.
|  Bouwkundig toezicht & Bouwmanagement.
|  Bouwkundige begrotingen & -ramingen.
|  Bouwveiligheid.
|  Energie (Energielabel en maatwerkadvies) &  milieuprestatie.
|  Statische berekeningen.
|  Stedenbouwkundige advisering.
|  Restauratie.
|  Brandveiligheid:
| – brandveiligheid, algemeen.
| – brandveiligheidsconcept “Beheersbaarheid van Brand”.
| – sterkte bij brand, bezwijken van constructies en bezwijken van vluchtroutes.
| –  weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Diensten bouwkundig adviesbureau Jaap Bakker