webside 1

Onze bouwkundige kennis en ervaring is steeds vaker de reden dat een beroep op ons wordt gedaan voor het beoordelen van de technische en constructieve kwaliteit van door derden geleverde werkzaamheden.
Dit kan variëren van het beoordelen van scheurvorming, het keuren van wand- en vloertegelwerk etc. Verder nemen opdrachtgevers soms hun toevlucht tot een procedure bij de Raad van Arbitrage of tot mediation. Mediation is een geschilbeslechting waarbij de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de partijen zelf ligt. We geven dan ook een eenduidig onafhankelijk (technisch)advies bij arbitragezaken en treden op als mediator inzake geschillen (zie in dit kader ook opnames en keuringen).

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
|  Geschil inzake nieuwbouw manege te Wapserveen, in opdracht van de betrokken partijen.
|  Geschil inzake technische kwaliteit recreatiewoningen te Ruinen, in opdracht van eigenaar.
|  Geschil m.b.t. financieel afwikkeling project te Hoogezand, in opdracht van projectontwikkelaar.
|  Geschillen inzake nieuwbouw kantoorgebouw te Hoogeveen, in opdracht van een projectontwikkelaar.

Foto ’s ter illustratie
Winkel te HoogezandLanka De Zorgzaak
Winkelpand te Hoogezand ,  recreatiewoningen te Ruinen en kantoor te Hoogeveen.

Arbitrage of mediation