webside 1

Zonder bereikbare, toegankelijke en bruikbare openbare gebouwen, scholen, dienstverlening, horeca en winkels kunnen mensen met een functiebeperking niet als volwaardige burgers deelnemen aan de maatschappij. De voorschriften m.b.t. BTB zijn gedefinieerd in de NPR 1815 op basis van NEN 1814.

Gebruik Landelijke ToegankelijkheidsCode
De BTB van gebouwen wordt weergegeven met behulp van de Landelijke ToegankelijkheidsCode (LTC). Deze code geeft aan welke onderdelen van een locatie toegankelijk, beperkt toegankelijk
of in het geheel niet toegankelijk zijn:
+ = toegankelijk (voldoet aan de NEN 1814);
± = beperkt of met hulp toegankelijk;
– = voldoet niet.

INTERNATIONAAL TOEGANKELIJKHEISSYMBOOL (ITS)
Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandi-capten Raad Nederland (CG-Raad). Het symbool (logo) is internationaal. De daaraan verbonden regels niet. Sinds 1970 wordt in Nederland het ITS toegekend aan openbare gebouwen, die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Een gebouw dat aan de eisen van het ITS voldoet, wordt landelijk geregistreerd en krijgt het ITS beeldmerk, het blauwe bordje met daarop in het wit iemand in een rolstoel.
De ITS-criteria (eisen) hebben alleen betrekking op voor het publiek bestemde ruimten in gebouwen, inclusief minstens een route van de entree naar elk van die ruimten. De keuringen kunnen door ons worden uitgevoerd.

De criteria voor het ITS zijn gebaseerd op de laatste druk van het Handboek voor Toegankelijkheid. Het ITS wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Na deze periode dient een herkeuring plaats te vinden om te zien of het gebouw nog voldoet aan de criteria van het ITS.

De diensten worden uitgevoerd in samenwerking met Peter Bos bouwadvies te Nieuw Balinge.
Website Peter Bos bouwadvies: www.peterbosbouwadvies.nl

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
| Aanpassen 40 gemeentelijke gebouwen, gemeente Groningen, in opdracht van de gemeente Groningen.
| ITS-label gemeentehuis Westerveld, in opdracht van de gemeente Westerveld.

Foto ’s ter illustratie
BTB Grongen 2 Gymzaal AgaatstraatBTB Groningen 1.  NU Vinkhuzien Zuid DSC08010Ruischerbrug ATRuischerbrug detail terrsasdeur
Detailfoto ’s 40 gemeentelijke gebouwen gemeente Groningen in het kader van BTB.

Gemeentehuis westerveld
Gemeentehuis gemeente Westerveld.

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid & Bruikbaarheid (BTB)