webside 1

INLEIDING
Bouwfysisch onderzoek heeft betrekking op bouwkundig onderzoek in de praktijk. Veelal vocht-,  ventilatie- en of dauwpuntproblemen. In de praktijk betekend dat vaak rotting, schimmelvorming, verminderde isolatie, ongezond leefklimaat e.d. Akoestische berekeningen hebben betrekking op geluidwering en galm.

Ook kunnen wij in overleg thermo grafisch onderzoek verrichten. De meeste gebouwen kennen zwakke plekken waardoor onnodig warmteverlies optreedt. Denk aan dakvensters, schoorstenen, deuren en kozijnen of ter plaatse van kierdichtingen. De foto’s laten u precies zien waar eventuele koudebruggen of luchtlekkages in de constructie voorkomen. Thermografisch onderzoek toont dus een zichtbaar bewijs van energieverlies maar laat ook de niet met het oog waarneembare lucht-lekkages zien.

Portfolio uitgevoerde opdrachten bouwfysische berekeningen & advisering, algemeen.
Diverse ventilatieproblemen, voor diverse opdrachtgevers.
Schimmelvorming woning te Beilen en Hoogeveen, in opdracht van particulier.
Vervangen singels door rieten dakbedekking, in opdracht van particulier.
Toepassen aluminium gevelkozijnen oude raadhuis te Hoogeveen, in opdracht van gemeente Hoogeveen.
|  Beoordeling gootdetail in opdracht van woningbouwvereniging.

U-WAARDE BEREKENINGEN
In Het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de Rc-waarde van scheidingsconstructies. Om nu specifiek de Rc-waarde te bepalen van die constructie wordt een u-waarde berekening uitgevoerd.
De u-waarde berekening wordt uitgevoerd op basis van NEN 1068 en de NPR 2068.

Portfolio uitgevoerde opdrachten u-waarde berekeningen.
|  Diverse constructies, voor diverse opdrachtgevers.
Specifiek: kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede, in opdracht van F. van Echtelt.

DAUWPUNTBEREKENINGEN
De aanwezigheid van vocht kan een constructie uiteindelijk te niet doen. Vochttransport vindt in verwarmde gebouwen over het algemeen plaats van binnen naar buiten, door dampdrukverschil.
Bij heel broeierig (warm en vochtig) zal het vochttransport van buiten naar binnen plaatsvinden, maar dit is tijdelijk. Het vocht proberen we tegen te houden middels een dampdichte folie aan de binnenzijde van een constructie. Toch zal door de aanwezigheid van lekken en of onvoldoende ventilatie vocht in een constructie kunnen komen en blijven.
De eventuele aanwezigheid van vocht in een constructie is afhankelijk van de aanwezigheid van een dampdichte afsluiting aan de binnenzijde (zonder lekken), de temperaturen en de hoeveelheid vocht in de lucht (dampdruk). Met een dauwpuntberekening kunnen we bepalen als er condensatie plaats vindt in een constructie en zo ja waar deze dan plaats vindt. Indien er wel condensatie plaats vindt is het van belang dat het condensatiepunt ligt in een geventileerde zone. Zeker bij naïsolatie is het van groot belang om een dauwpuntberekening uit te laten voeren.

Portfolio uitgevoerde opdrachten dauwpunt-berekeningen.
| Diverse constructies, voor diverse opdrachtgevers.
Nieuwbouw woning met zwembad te Barchem, in opdracht van een installatie-technisch adviesbureau.

AKOESTISCHE BEREKENINGEN
Net als de temperatuur is de akoestiek met ons oog niet waar te nemen. Akoestische berekeningen betreffen de volgende deelgebieden:

  • Het berekenen en adviseren van de benodigde karakteristieke geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (NPR 5272 en NEN 5077). Deze berekening wordt veelal uitgevoerd ten gevolge van industrie-, luchtvaart-, trein- of wegverkeerslawaai (a).
  • Het berekenen en adviseren van het karakteristieke lucht-geluidniveau en de karakteristieke contact-geluidniveau tussen verschillende ruimten (NEN 5077) (b).
  • Het berekenen en adviseren m.b.t. galm (NEN 5078). Een goede nagalmtijd en geluidsniveau in een ruimte is van veel factoren afhankelijk, zoals van de toegepaste materialen, het interieur, de afwerking , de aanwezigheid van mensen, de inhoud van de ruimte e.d.  De nagalmtijd moet worden afgestemd op de functie c.q. gebruik van de ruimte (c).

In afdeling 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van Het Bouwbesluit worden eisen gesteld m.b.t. geluid.

Noot: Voor scholen wordt als uitgangspunt gehanteerd de waarden zoals aangegeven in “Het Programma van Eisen Frisse Scholen” van het ministerie van economische zaken.
Voor woongebouwen wordt NBN S 01-400-1 aangehouden, zijnde akoestische criteria voor woongebouwen NAGALM & ABSORPTIE.

Portfolio uitgevoerde opdrachten (niet uitputtend).
|  (a) Western Theater attractiepark Slagharen.
|  (c) Galm Kerkzaal kerkboerderij te Hoogeveen, in opdracht van de kerkvoogdij.
|  (a) Bedrijfsgebouw te Zwolle, in opdracht van architect.
(a) Dakconstructie dancing Takens te Balkbrug.
|  (a) Herbouw woonboerderij dekkersland te Staphorst, in opdracht van een bouwkundig bureau.
|  (c) Trappenhuizen 2 woongebouwen te Utrecht, in opdracht van F van Echtelt.
|  (a, b en c) Nieuwbouw kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede, in opdracht van ingenieursbureau.
|  (a) Glasstudio “Warram” te Meppel, in opdracht van een bouwkundig adviesbureau.
|  (a, b en c) Nieuwbouw van de brede school “Het Festifal” te Zwolle, in opdracht vaneen architect.
|  (c) Nieuwbouw gymzaal, in opdracht van een installatietechnisch adviesbureau.

Enkele foto’s ter illustratie
Kerkboerderij 2 bredeschool2[1] Takens Balkbrug
Kerkzaal kerkboerderij te Hoogeveen, brede school “Het Festival” te Zwolle en discotheek Takens Balkbrug.

Bouwfysische- en akoestische berekeningen