webside 1

BOUWKUNDIG TOEZICHT
Bouwkundig toezicht komt de kwaliteit van het werk ten goede en … we streven erna dat de klant krijgt waarvoor hij (heeft) betaald! Van elk bouwbezoek wordt een bouwbezoekrapportje gemaakt die aan de aannemer, de opdrachtgever en de architect wordt verzonden. Zo blijven zij van het werk op de hoogte. Bouwkundig toezicht is meer dan bouwkundige kennis alleen. Als onderdeel van het bouwkundige toezicht beschouwen we ook de rapportage de voortgang, de (arbo)veiligheid, de planning, de controle van de termijnen en het meer- en minderwerk.

BOUWMANAGEMENT
Wanneer u weinig of geen ervaring hebt in de omgang met aannemers en andere marktpartijen, is het aan te bevelen het sturen van het bouwproces uit te besteden.
Vooral bij omvangrijke bouwwerken en in elkaar grijpende werken is bouwkundige kennis en kennis van de “bouwwereld” een must. De kosten voor projectbegeleiding wegen niet op tegen de meerkosten die kunnen ontstaan door ondeskundigheid / onwetendheid van de opdrachtgever. Het beheersbaar houden van (meer- en minder)kosten, de planning, organisatie, kwaliteit, oplevering, veiligheid enz. is hierbij van belang. We zorgen dat het bouwproces verloopt volgens de voorschriften, de tekeningen, het bestek en de gemaakte afspraken en we coördineren het hele bouwproces.
Ook zijn er partijen die ons in het voorbereidingstraject er al bij betrekken.

Portfolio uitgevoerde opdrachten (niet uitputtend).
|  Renovatie 3 x 2 zorgwoningen te Oldenzaal.
|  Renovatie kantoorgebouw “De Reeve” te Kampen.
|  Renovatie en uitbreiding zorgwoning IJsselkade te Kampen.
|  Renovatie zorgwoning Vloeddijk te Kampen.
|  Invulling 3 extra lokalen vrije school te Groningen.
|  Nieuwbouw vrije school te Groningen.
|  Renovatie en uitbreiding diverse paviljoens dorpsgemeenschap “Nieuw Woelwijck” te Sappemeer.
|  Nieuwbouw en gedeeltelijk renovatie van dagcentrum Ilmarinen te Groningen.
|  Verbouw / renovatie boerderij te Eemster.
|  Nieuwbouw kantoorpand “De Zorgzaak” te Hoogeveen.
|  2 woongebouwen te Sappenmeer.
|  Nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld te Roden.
|  Renovatie en verbouwing BVG-gebouw gemeente Noordenveld te Roden.
Aanpassen in het kader van BTB van 40 gemeentelijke gebouwen gemeente Groningen.

Foto ’s ter illustratie

Gemeente-Noordenveld-522x391[1] Gemeentehuis Noordenveld 6 Gemeentehuis Noordenveld 5 Gemeentehuis Noordenveld 3
Foto ’s m.b.t. toezicht gemeentehuis gemeente Noordenveld te Roden.

Ill Marinen te Groningen Vrije school te Groningen Woongebouw Sappemeer OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Illmarinen c.q. vrije school te Groningen, 2 woongebouwen te Sappemeer en renovatie 3 x 2 zorgwoningen te Oldenzaal.

Zorgwoningen te Hoogezand Gerechtsgebouw Steenwijk Taverne 1 Kerkboerderij 2
Renovatie zorgwoningen te Hoogezand, gerechtsgebouw Steenwijk, huis te Haren en Kerkboerderij te Hoogeveen.

NWW-005a NWW-006 Wageningen 2 Wageningen 1
Nieuw Woelwijck te Sappemeer en kantoor De Zorgzaak te Hoogeveen.

Bouwkundig toezicht & bouwmanagement