webside 1

In het voortraject is men veelal te positief m.b.t. de te verwachte kosten of men heeft geen idee van de kosten. Doorslaggevend bij de vraag of het bouwplan ook daadwerkelijk binnen de verwachte kosten gerealiseerd kan worden. Het is van belang dat de verwachte kosten zo goed mogelijk te kennen, het eventuele meerwerk en de risico’s zoveel mogelijk in te schatten en onvoorziene zaken zo veel mogelijk te elimineren.
Het komt te veel voor dat bouwplannen (veel) te duur uitvallen en de plannen moeten worden tegen vaak veel hogere kosten.
We kunnen voor u een budgetraming, een directie begroting en een inschrijfbegroting verzorgen. Ook kunnen we voor u de inschrijving van de aannemer(s) controleren.

Portfolio uitgevoerde opdrachten (niet uitputtend)
|  Opstellen begroting voor nieuwe keuken i.o.v. GGZ zuidlaren.
|  Invullen 3 lokalen voor vrije school te Groningen.
|  Directiebegroting voor de nieuwbouw van een loods te Meppel.
|  Controle inschrijfbegroting voor de herbouw ven bedrijfsgebouwen te Philipinne.
|  Raming bouwkundige kosten m.b.t. compartimentering bedrijfsgebouwn te Terneuzen.
|  Inschrijfbegroting m.b.t. de restauratie en verbouw Havixhorst te De Wijk.

Foto’s ter illustratie
Zuidlaren 1 Zuidlaren 2 Zuidlaren 3 Zuidlaren 4
GZZ Zuidlaren m.b.t. verbouwing keuken.

Bouwkundige begrotingen & ramingen