webside 1

Een constructie van een gebouw dient voldoende sterk en constructief veilig te zijn, zowel op zich zelf als onder invloed van wind, water, aardschokken e.d.
Een uitdaging is elke keer weer om een constructie zodanig te dimensioneren dat een minimale hoeveelheid aan materiaal wordt gebruikt. Vooral bij grote  industriehallen verdient de tijd die aan een optimalisatie wordt besteed zich meestal ruim terug.
Ook dient het bouwwerk voldoende stabiel gefundeerd te worden. In bijzondere situaties wordt een funderingsadvies bij derden aangevraagd. Stabiliteit is meer dan stilstand.
In afdeling 2.1 van Het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de sterkte van een bouwconstructie.

Portfolio opdrachten 2014 (tot 24-06-2014).
|  Veel nieuwe schuren, stallen  (recreatie)woningen en bedrijfspanden.
Algemeen: veel uitbreidingen van (recreatie)woningen en bedrijfspanden.
|  Bedrijfsloods te Stadskanaal.
|  Berekening bestaande betonvloeren i.v.m. belasting.
|  Nieuwbouw woning te Meppel.
|  Terrasoverkapping café te Terschelling.
|  Uitbreiding 3 woningen te Terschelling.
|  Verbouw 2 woningen te Dalfsen en uitbreiding woning te Witharen.
|  Verbouw bedrijfspand tot woning West-Terschelling.
|  Nieuwbouw 2 recreatiewoning te Terschelling.
|  Verbouw woning en winkel te Dalfsen.
|  Nieuwbouw woonboerderij te Dalfsen.
|  Herberekening i.v.m. afwijkend bouwen.
|  Uitbreiding woning te Ruinerwold.
|  Uitbreiding bedrijfsgebouwen te Biddinghuizen.

Foto ’s ter illustratie
Woning West-Terschelling 4Woning West-Terschelling 3Kerkboerderij 2blauwe_bessen_014[1]
Woningen Terschelling, kerkboerderij te Hoogeveen en bedrijfspand te Geesbrug.

Bolhuis BG voorgevelBornholm West-TerschellingC2000 mastSpar winkel Exloo 2
Woning Aerdenhout, Bornholm West-Terschelling, C-2000 mast m.b.t. fundatie en winkel te Exloo.

Zorggebouw Libra 2Zorggebouw Libra 1
Verbouw achterhuis tot zorgfunctie te Fochterloo.

Statische berekeningen