webside 1

Rapportage m.b.t. kwalificatie “Historische bebouwing” in het bestemmingsplan
Gemeente kwalificeren soms bouwwerken in het bestemmingsplan als “Historisch”. Deze kwalificatie beperkt nieuwbouwplannen in casu het vervangen van het bestaande gebouw. Soms willen opdrachtgevers het gebouw toch vervangen, maar worden zij door de kwalificatie in het bestemmingsplan daarin belemmerd. Veelal zijn de betreffende gebouwen dusdanig gedateerd m.b.t. energie, vereiste oppervlakten GO en VG, gebruiksmogelijkheden, comfort, ventilatie e.d. dat het veelal gerechtvaardigd zou kunnen zijn, het gebouw te vervangen.

Ruimtelijke onderbouwing bij bouwen in afwijking van het bestemmingsplan
Een ‘ruimtelijke onderbouwing’ is te beschouwen als een extra procedure binnen de omgevingsvergunning. Om af te wijken van het bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) opgenomen mogelijkheid tot het voeren van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. Hiervoor dient niet alleen de omgevingsvergunning met het bouwplan ingediend te worden maar dient de aanvraag ook te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (formeel ‘de verbeelding’ genoemd). De toelichting bestaat uit een stedenbouwkundige omschrijving van het bouwplan waarin ook de ‘haalbaarheid’ dient te worden aangetoond.

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
Woonboerderij te De Wijk in opdracht van een bouwkundig tekenbureau.

Foto ’s ter illustratie.
Woning De Wijk De Wijk Nieuwbouw
Bestaande en nieuwe toestand woning De Wijk.

Stedenbouwkundige advisering