Bouwkundige tekeningen

In opdracht van MTS Waverijn, heeft ons bureau, het bouwkundige tekenwerk verzorgt m.b.t. de herbouw van de bedrijfspanden te Pilipinne. | Voor een meer algemene indruk van ons tekenwerk, zie de pagina "bouwkundige tekeningen bka jaap bakker" Continue reading>

“Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

In opdracht van SEC-Architecten te Kampen, heeft ons bureau de rapportage en advisering verzorgd in verband met het overschrijden van de maximale toegestane m²  van de brandcompartimenten met betrekking tot de uitbreiding en verbouw van school "Landstede" te Zwolle. De rapportage is verzorgd op basis van het brandveiligheidsconcept "Beheersbaarheid van Brand" (2007). | Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten… Continue reading>

Restauratie koepelkerk te Smilde

In opdracht van architecten-Meppel, heeft ons bureau, in nauw overleg met de architect, het instandhoudingsplan geschreven voor de restauratie van "De Koepelkerk" te Smilde. | Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina 's. Continue reading>

Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

In opdracht van een particulier heeft ons bureau geadviseerd met betrekking tot de mogelijke nieuwbouw vanwege de kwalificatie "Historisch" in het bestemmingsplan. | Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina 's. Continue reading>

Statische berekening C2000 zendmasten

In opdracht van VW-Netwerkbouw heeft ons bureau de fundatieplaten van 20 C2000 zendmasten verzorgd in het noorden van ons land. | Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina 's. Continue reading>

Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

In opdracht van bouwbedrijf  Roelofs & Haase te Rijssen, heeft ons bureau de werk- en de productietekeningen verzorgd met betrekking tot de nieuwbouw van 2 woongebouwen - De Reede en 't  Jacht -  in park Groot Hinkeloord te Wageningen. | Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina 's. Continue reading>

Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en bereikbaarheid (BTB)

In opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Peter Bos Bouwadvies te Nieuw Balinge ???? heeft ons bureau het bestek het totale traject verzorgd met betrekking tot het aanpassen van 40 gemeentelijke gebouwen van de gemeente Groningen, op basis van Bruikbaarheid, toegankelijkheid en Bereikbaarheid (BTB). | Voor een overzicht van door ons bureau… Continue reading>