portfoliio-image

In opdracht van SEC-Architecten te Kampen, heeft ons bureau de rapportage en advisering verzorgd in verband met het overschrijden van de maximale toegestane m²  van de brandcompartimenten met betrekking tot de uitbreiding en verbouw van school “Landstede” te Zwolle.
De rapportage is verzorgd op basis van het brandveiligheidsconcept “Beheersbaarheid van Brand” (2007).

| Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina ‘s.

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld