portfoliio-image

In opdracht van Architectenbureau Korteweg BV te Groningen, heeft ons bureau het bouwkundig toezicht verzorgd met betrekking tot de nieuwbouw van dagverblijf “Illmarinen”  te Groningen.

| Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina ‘s.

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld