portfoliio-image

In opdracht van MTS Waverijn, heeft ons bureau, het bouwkundige tekenwerk verzorgt m.b.t. de herbouw van de bedrijfspanden te Pilipinne.

| Voor een meer algemene indruk van ons tekenwerk, zie de pagina “bouwkundige tekeningen bka jaap bakker”

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld