portfoliio-image

In opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Peter Bos Bouwadvies te Nieuw Balinge ???? heeft ons bureau het bestek het totale traject verzorgd met betrekking tot het aanpassen van 40 gemeentelijke gebouwen van de gemeente Groningen, op basis van Bruikbaarheid, toegankelijkheid en Bereikbaarheid (BTB).

| Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina ‘s

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld