portfoliio-image

In opdracht van architecten Wouda en van der Schaaf te Meppel heeft ons bureau het STABU-bestek verzorgd voor de nieuwbouw van het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld en de renovatie en verbouwing van het aansluitende BVG-gebouw.

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld