portfoliio-imageportfoliio-image

In opdracht van bouwbedrijf  Roelofs & Haase te Rijssen, heeft ons bureau de werk- en de productietekeningen verzorgd met betrekking tot de nieuwbouw van 2 woongebouwen – De Reede en ‘t  Jacht –  in park Groot Hinkeloord te Wageningen.

| Voor een overzicht van door ons bureau uitgevoerde opdrachten zie de portfolio op de verschillende pagina ‘s.

  • Bouwkundige tekeningen

  • “Beheersbaarheid van Brand” school “Landstede” te Zwolle

  • Restauratie koepelkerk te Smilde

  • Stedebouwkundige advisering woonboerderij De Wijk

  • Statische berekening C2000 zendmasten

  • Bouwkundig toezicht dagverblijf “Illmarinen” te Groningen

  • Tekenwerk 2 woongebouwen te Wageningen

  • Bouwfysische berekeningen kinderdagverblijf “Eigen Wijs” te Ede

  • STABU-bestek nieuwbouw gemeentehuis gemeente Noordenveld